បានបញ្ច​ប់

គម្រោងផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ (អ៊ីអន៣)

ម្ចាស់គម្រោង:AEON Mall (Cambodia)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Fuji Furukawa E&C (Cambodia) Co.,Ltd
ទំហំការងារ:បណ្តាញអគ្គិសនី បណ្តញទឹក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:2021
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:2022
ផ្សារទំនើប AEON MaxValu បឹងកក់

ម្ចាស់គម្រោង:AEON (Cambodia)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Fuji Furukwara E&C (Cambodia) Co.,Ltd
ទំហំការងារ:ការងាររចនាប្លង់ និងតំឡើង ប្រព័ន្ទអគ្គិសនី ទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
ឃ្លាំងរោងចក្រ ស៊ុមី (ខេមបូឌា) វ៉ាយរីង ស៊ីស្ទឹម ខូ.,អិលធីឌី

ម្ចាស់គម្រោង:ស៊ុមី (ខេមបូឌា) វ៉ាយរីង ស៊ីស្ទឹម ខូ.,អិលធីឌី
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Chumnith International Corparation
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
ភោជនីយដ្ឋាន យ៉ាគីនីគុ តូក្យូ

ម្ចាស់គម្រោង:ភោជនីយដ្ឋាន យ៉ាគីនីគុ ហ្គាឌិន តូក្យូ
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Fuji Furukwara E&C (Cambodia) Co.,Ltd
ទំហំការងារ:ការងាររចនាប្លង់ និងតំឡើង ប្រព័ន្ទអគ្គិសនី ទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:2020
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:2020
គម្រោងតំហែរទាំប្រព័ន្ទទឹក អគ្គិសនី និង មេកានិក ផ្សារទំនើបអ៊ីអន សែនសុខ

ម្ចាស់គម្រោង:ផ្សារទំនើបអ៊ីអន សែនសុខ
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Fuji Furukwara E&C (Cambodia) Co.,Ltd
ទំហំការងារ:តំហែរទាំប្រព័ន្ទទឹក អគ្គិសនី និង មេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ត្រួពិនិត្យជាប្រចាំតាមកាលវិភាគ
គម្រោងរោងចក្រជប៉ុន Gomi នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

ម្ចាស់គម្រោង:រោងចក្រ Gomi (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Chumnith International Corporation
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០១៩
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០១៩
វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសស្ត្រអគ្គិសនី

ម្ចាស់គម្រោង:JICA
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ហ៊្វូជី ហ៊្វូរូកាវ៉ា អ៊ី & ស៊ី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ទំហំការងារ:តម្លើងត្រង់ស្វូតង់ស្យុងខ្ពស់និងមធ្យម កំលាំង ១០ មេហ្គាវ៉ុលអំពែរ
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០១៩
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
គម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នៅខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន

ម្ចាស់គម្រោង:ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន (ឆ្នាំ2016)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Branch of JES Engineering
ទំហំការងារ:ការងាររៀបចំនិងតម្លើង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
គម្រោងពង្រីករោងចក្រ ដេនសូ (ខេមបូឌា)

ម្ចាស់គម្រោង:គម្រោងពង្រីករោងចក្រ ដេនសូ (ខេមបូឌា)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Sato Kogyo (Cambodia) Co., Ltd
ទំហំការងារ:ការងារតម្លើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ទឹកបណ្តោះអាសន្ន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០១៩
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
អាគារថ្មីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះ

ម្ចាស់គម្រោង:Foundation for International Development /Relief (FIDR)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ជំនិត អ៊ីនធឺណេសិនណល ខបភើរេសិន
ទំហំការងារ:ការងារបណ្តាញអគ្គិសនី ទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១
ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា សាខាបាក់ទូក

ម្ចាស់គម្រោង:តូយូតា ខេមបូឌា
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Sato Kogyo (Cambodia) Co., Ltd
ទំហំការងារ:ជួសជុលកែលំអរ ប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
ផ្សារទំនើប ខេម៉ល ភ្នំពេញ

ម្ចាស់គម្រោង:K Mall
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:CamH Construction Co., Ltd
ម្ចាស់គម្រោង:ប្រព័ន្ធបំពង់ខ្យល់ និង ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១
មជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារ ណាហ្គានឹះម៉ាក់

ម្ចាស់គម្រោង:លោក Akio Naganuma
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Omura Group
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក ប្រព័ន្ធខ្យល់​ និងឧស្ម័ន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:2017
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:2018
បន្ទប់ដាក់សំរាមនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន ភ្នំពេញ

ម្ចាស់គម្រោង:ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ភ្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ហ៊្វូជី ហ៊្វូរូកាវ៉ា អ៊ី & ស៊ី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន អេស៊ីអា អ៊ិនសូរិន

ម្ចាស់គម្រោង:អេស៊ីអា​ អ៊ិនសូរិន (ខេមបូឌា)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ហ៊្វូជី ហ៊្វូរូកាវ៉ា អ៊ី & ស៊ី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ទំហំការងារ:តម្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើង ៥៥០ គីឡូវ៉ុលអំពែរ
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:២០២០
ដៃគូអាជីវកម្ម
ម៉ាកផលិតផល