កំពុងដំណើរការ

ផ្សារទំនើប AEON មានជ័យ​ (AEON 3)

ម្ចាស់គម្រោង:AEON (Cambodia)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ហ៊្វូជី ហ៊្វូរូកាវ៉ា អ៊ី & ស៊ី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក ប្រព័ន្ធខ្យល់​ ក្រោមដី
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:មីនា ២០២១
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:តុលា ២០២២
ឃ្លាំងរោងចក្រ ស៊ុមី (ខេមបូឌា) វ៉ាយរីង ស៊ីស្ទឹម ខូ.,អិលធីឌី

ម្ចាស់គម្រោង:ស៊ុមី (ខេមបូឌា) វ៉ាយរីង ស៊ីស្ទឹម ខូ.,អិលធីឌី
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:Chumnith International Corparation
ទំហំការងារ:ការងារប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ ប្រព័ន្ធទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
គម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ នៅខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន

ម្ចាស់គម្រោង:ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន (ឆ្នាំ2016)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ហ៊្វូជី ហ៊្វូរូកាវ៉ា អ៊ី & ស៊ី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ទំហំការងារ:ការងាររៀបចំនិងតម្លើង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
អាគារថ្មីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះ

ម្ចាស់គម្រោង:Foundation for International Development /Relief (FIDR)
ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការធំ:ជំនិត អ៊ីនធឺណេសិនណល ខបភើរេសិន
ទំហំការងារ:ការងារបណ្តាញអគ្គិសនី ទឹក និងមេកានិក
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម:ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់:ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១
ដៃគូអាជីវកម្ម
ម៉ាកផលិតផល